Archive

Toteutettiin Castorcon Oy:lle kohteen Vivix levyjen asennus, väliseinät, alakatot, ääneneristys rakenteita lisä-ääneneristystä varten, käytävien palokoteloinnit, katokset ja lisäksi tuntitöinä erilaisia avustavia rakennustöitä....