Suunnittelupalvelut

Tarjoamme omaperustaista tuoteosasuunnittelua ja yhteistyökumppaneidemme kautta kokonaisvaltaista suunnittelua kohteisiin tai osasuorituksiin, jotka ovat oman urakkatoteutuksemme piirissä.

 

Käytössä on mallintamiseen soveltuvat ohjelmistot. Toimittaessamme kyseisiä suunnitelmia, kuuluu oleellisena osana suunnitelmavaiheeseen suunnittelunohjaus liittyvien rakenteiden osalta ja niiden vastaanotto edelliseltä urakoitsijalta ennen oman työsuorituksemme aloittamista työmaalla. Pääsuunnittelija ja vastaava rakennesuunnittelija tulee useimmissa kohteissa tilaajalta ja tuoteosasuunnitelmat hyväksytetään osana suunnitteluprosessia tilaajan edustajilla.